TNHN | 15.09 | KÊU CẦU ĐỨC CHÚA TRỜI Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 15.09 | KÊU CẦU ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh: “Trong cơn gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va; Đức Giê-hô-va đáp lời tôi và đặt tôi nơi rộng rãi.” (Thi thiên 118:5)

Bạn phải học cách kêu cầu Chúa. Đừng ngồi hay nằm một chỗ trên ghế, lắc đầu và để những ý nghĩ tra tấn bạn. Cũng đừng lo lắng làm cách nào để thoát khỏi tình trạng của bạn hoặc những nảy sinh trong cuộc sống tồi tệ của mình. Đừng chú tâm quá vào việc bạn khốn khổ ra sao, con người bạn tệ hại thế nào. Thay vào đó, hãy nói: “Hãy trấn tĩnh lại, kẻ lười biếng! Hãy quỳ gối xuống, đưa hai tay và đôi mắt hướng lên trời. Hãy đọc một Thi Thiên. Hãy đọc bài Cầu Nguyện của Chúa, và thưa với Ngài những gì bạn cần trong nước mắt.” Phân đoạn này dạy chúng ta cách cầu khẩn Ngài. Tương tự như vậy, Đa-vít nói: “Tôi tuôn đổ nỗi thở than của tôi trước Ngài, trình bày cảnh gian nan của tôi” (Thi thiên 142:2). Chúa muốn chúng ta thưa với Ngài những nan đề của mình. Ngài không muốn chúng ta giữ lấy các nan đề cho riêng mình. Ngài cũng không muốn chúng ta tranh chiến với các nan đề một mình và hành hạ bản thân. Làm việc này chỉ khiến bạn nhân lên rắc rối cho mình thôi.
Chúa biết một lúc nào đó, bạn sẽ trở nên đuối sức, không thể vượt qua khó khăn của mình. Và Ngài muốn bạn kêu cầu Ngài. Khi đó, bởi lòng nhân từ và ân điển sâu rộng, Chúa sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn trong Ngài. Những kinh nghiệm và hoạn nạn xảy ra rất nhiều đối với Cơ Đốc Nhân đích thực. Nếu không có khó khăn, người ta sẽ nói rất nhiều về đức tin và Thánh Linh nhưng lại không thực sự biết đó là gì hoặc không biết mình đang nói về điều gì.
Bạn đừng bao giờ nghi ngờ rằng Chúa có biết rắc rối và nghe lời cầu nguyện của mình không. Bạn cũng không cần cầu nguyện bừa bãi và cầu nguyện như là đang hét lớn trong cơn gió to. Điều này nhạo báng sự cầu nguyện và thách thức Chúa. Nếu như vậy thì tốt hơn là đừng cầu nguyện gì cả. Bạn phải chú ý vế sau của câu Kinh Thánh này: “Đức Giê-hô-va đáp lời tôi và đặt tôi nơi rộng rãi.” Tác giả Thi thiên đã nhận biết rằng Đức Chúa Trời nghe ông và giải thoát ông khỏi những khốn khó của mình.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)