TNHN | 16.11 | GIƯƠNG CAO THẬP TỰ GIÁ Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 16.11 | GIƯƠNG CAO THẬP TỰ GIÁ
Kinh Thánh: “Còn với tôi, tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy.”(Ga-la-ti 6:14)
Ở đây Phao-lô nói rằng: “Tôi là kẻ ngu dại, là một tội nhân và là kẻ yếu đuối. Tôi khoe mình về sự chịu khổ tôi. Tôi khoe rằng tôi không có luật pháp, không có việc làm, không có sự công chính đến từ luật pháp, và cuối cùng, tôi không có bất kì điều gì ngoài Đấng Christ. Tôi muốn được đi theo đường lối này. Tôi sung sướng vì tôi vốn không khôn ngoan, xấu xa và tội lỗi nhất trong hết thảy tội phạm.” Như Phao-lô nói với người thành Cô-rinh-tô: “Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (II Cô-rinh-tô 12:9). Vì thập tự giá của Đấng Christ đã lên án mọi điều mà thế gian cho là tốt đẹp, bao gồm cả sự khôn ngoan và công bình. Như Kinh Thánh có chép: “Ta sẽ triệt hạ sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thông thái của người thông thái.” (I Cô-rinh-tô 1:19). Đấng Christ phán: “Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu.” (Ma-thi-ơ 5:11). Vì thế, điều này không chỉ có nghĩa là chịu đóng đinh với Đấng Christ, chia sẻ thập tự giá và sự đau đớn với Ngài, nhưng còn phải khoe về điều đó và vui sướng đồng hành cùng các sứ đồ, những người được xem là xứng đáng chịu nhục để nói về Chúa Giê-xu nữa (Công vụ 5:41).
Tuy nhiên một số người lại tìm kiếm vinh dự, giàu sang và niềm vui trong danh Chúa Giê-xu. Họ vất vả chạy trốn sự khinh thường, nghèo đói và đau khổ. Vậy họ có khoe mình về thập giá của Đấng Christ không? Không. Thay vào đó, họ cảm thấy hãnh diện trên thế gian khi lấy danh Đấng Christ để bao che cho vẻ bề ngoài của họ. Để rồi cuối cùng họ chỉ làm nên sự nhạo báng cho danh Ngài.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)