TNHN | 17.08 | TIN CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG…

Categories Uncategorized

TNHN | 17.08 | TIN CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG THỜI GIAN CÓ CẦN
Kinh Thánh: “Anh em đừng thách thức Giê-hô-va Đức Chúa Trời như anh em đã thách thức Ngài tại Ma-sa.” (Phục Truyền 6:16)
Phục Truyền 6 nhắc nhở chúng ta tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc chúng ta trong những lúc thuận lợi và cả những ngày khó khăn. Chúng ta không nên quá tự tin trong những lúc dư dật, đồng thời cũng cần phải chịu đựng một cách kiên nhẫn trong nghịch cảnh. Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Ngài sẽ ở gần chúng ta nhất đang khi chúng ta ở trong sự hoạn nạn. Người không tin Chúa không có niềm tin này trong Đức Chúa Trời, bởi vì họ đặt sự tin cậy của họ trong những điều thuộc về thế gian.
Nếu những gì chúng ta cần không sẵn sàng cho chúng ta, chúng ta phải dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không dựa vào Đức Chúa Trời, chúng ta đang thử Ngài. Môi-se viết về điều này khi ông nói: “như anh em đã thách thức Ngài tại Ma-sa.” Tại Ma-sa, dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm và hỏi: “Đức Giê-hô-va có ở giữa chúng ta không?” (Xuất 17:7). Dân sự không tin cậy các lời hứa của Đức Chúa Trời vì Ngài không đáp ứng họ theo thời gian, nơi chốn và tính chất họ mong đợi. Vì vậy, họ từ bỏ và không tin Ngài. Khi chúng ta cố gắng bảo Đức Chúa Trời thời gian và nơi chốn cho Ngài hành động, chúng ta đang thách thức Ngài. Đồng thời, dường như chúng ta đang cố gắng thách thức sự hiện diện của Chúa. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta đang đặt những giới hạn trên Đức Chúa Trời và cố gắng khiến Ngài làm những gì chúng ta muốn. Thật không có gì tệ hơn là cố gắng thách thức quyền thiên thượng của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Thần – Ngài không nằm trong bất cứ giới hạn nào. Chính Ngài sẽ ra lệnh cho chúng ta nơi chốn, tính chất và thời gian Ngài sẽ hành động.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)