TNHN | 18.09 | NHÌN XEM ĐẤNG CHRIST Kinh Thánh:…

Categories Uncategorized

TNHN | 18.09 | NHÌN XEM ĐẤNG CHRIST
Kinh Thánh: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” (Ga-la-ti 2:20)
Sự công bình Phao-lô đang nói ở đây thuộc về bên ngoài và đến từ Đấng Christ sống trong chúng ta. Điều đó không thuộc về bên trong cũng không đến từ chính chúng ta. Cho nên, nếu chúng ta quan tâm đến sự công bình của Cơ Đốc Nhân, thì chúng ta phải hoàn toàn đặt bản thân mình qua một bên.
Nếu tôi tập trung vào bản thân, thì sau đó tôi sẽ trở nên lo lắng về công việc và trở thành đối tượng của luật pháp – cho dù tôi có dự định như vậy hay không. Thay vào đó, Đấng Christ và lương tâm tôi phải hợp nhất để tôi không thấy gì khác ngoài sự đóng đinh và sự sống lại của Đấng Christ. Nếu tôi phớt lờ Chúa và chỉ nhìn về mình, thì sau đó tôi sẽ bị hủy hoại. Và chẳng bao lâu sau tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ: “Đấng Christ ở trên trời; còn tôi thì ở dưới đất. Làm thế nào tôi đến được với Ngài? Tôi sẽ cố gắng sống một đời sống thánh sạch và tuân thủ mọi luật pháp để tôi sẽ tìm thấy sự sống đời đời.” Nếu tôi chỉ xem xét bản thân mình, hoàn cảnh của mình và những gì mình nên làm, có thể sau đó tôi sẽ không nhìn thấy Đấng Christ nữa. Chỉ có Ngài là sự công bình và sự sống của tôi. Nếu tôi đánh mất Ngài, sẽ không ai khác giúp tôi được nữa. Tuyệt vọng và sự đoán phạt chắc chắn sẽ theo tôi.
Thật đáng buồn là những việc này luôn luôn xảy ra. Khi phải đối mặt với cám dỗ hay sự chết, chúng ta có xu hướng phớt lờ Đấng Christ và hướng về sự sống của riêng mình. Nếu như đức tin chúng ta không được mạnh mẽ trong những thời điểm đó, chúng ta sẽ hư mất. Vì vậy, trải qua những cuộc đấu tranh của lương tâm, chúng ta phải học cách từ bỏ bản thân mình. Chúng ta phải quên đi luật pháp và công việc. Vì chúng chỉ khiến chúng ta nhìn về phía mình mà thôi. Thay vào đó, chúng ta phải nhìn lên con rắn đồng, là Đấng Christ, Đấng đã treo mình trên thập tự giá (Giăng 3:14). Chúng ta phải chỉnh sửa tia nhìn của chúng ta hướng về Ngài.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)