TNHN | 18.10 | CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐƯỜNG ĐI Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 18.10 | CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐƯỜNG ĐI
Kinh Thánh: “Thô-ma nói: Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? Đức Chúa Jêsus đáp: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha.” (Giăng 14:5-6)
Có lẽ Thô-ma đã cảm thấy thật kì lạ trước lời phán của Đấng Christ: “Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa”, trong khi Ngài chưa từng nói gì về nơi Ngài sẽ đi cả. Thô-ma đã suy nghĩ một cách đơn thuần và cụ thể. Ông hình dung ra một con đường mà người ta đi từ thành phố này sang thành phố khác hay con đường mà một người thường đi bộ. Các môn đồ thì nói rằng: “Chúng tôi không biết đường đi. Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết cổng thành nào Ngài dự định rời đi nữa. Thế thì làm sao chúng tôi biết đường được?”
Chúa Giê-xu Christ đáp lại những suy nghĩ trần tục của họ: “Nầy là ý nghĩa những gì ta phán: Các ngươi biết đường đi. Nói cách khác, các ngươi biết Đường Đi chính là ta. Vì các ngươi thấy Ta, và biết Ta là Đấng Christ, là Chúa các ngươi, là Đấng Cứu Thế. Còn các ngươi là môn đệ của Ta, các ngươi đã nghe sứ điệp Ta nói, đã được thấy các phép lạ Ta làm rồi. Bởi vì các ngươi biết Ta, nên các ngươi cũng phải biết đường đi và mọi thứ khác cần phải biết về Ta nữa.”
Điều này thật đặc biệt. Tất cả sự giảng dạy và đức tin của chúng ta cần phụ thuộc vào Đấng Christ. Hãy đặt hết thảy sự khôn ngoan và tài năng của chúng ta sang một bên, chúng ta chẳng nên biết gì ngoài Chúa Giê-xu Christ đã bị đóng đinh trên cây thập tự (1 Cô-rinh-tô 2:2). Từ góc độ của Chúa, sự khôn ngoan và tri thức cao nhất vượt trên mọi khôn ngoan và tri thức khác là thực sự biết về Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời thông qua Đấng Christ mà thôi.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)