TNHN | 19.09 | TRỞ NÊN CON CÁI ĐỨC CHÚA…

Categories Uncategorized

TNHN | 19.09 | TRỞ NÊN CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh: “Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:11-12)
Hết thảy những ai tin nơi Đấng Christ đều được Đức Chúa Trời ban cho đặc quyền trở nên con cái Ngài. Thế nhưng, điều tuyệt diệu nhất trong mọi sự ban cho ấy đã bị khinh thường, nhạo báng và cười cợt bởi những con người mù lòa và bị kết án trên thế gian này. Thêm nữa, sự ban cho của Đức Chúa Trời bị lạm dụng và thậm chí còn bị xem như sự báng bổ. Mặc dù những người xưng danh Ngài và tin lời Ngài là con cái Đức Chúa Trời, nhưng họ lại hành động như mình là con cái ma quỷ, kẻ phỉ báng và kẻ nổi loạn. Những nhà lãnh đạo tôn giáo đã làm điều tương tự với Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời. Họ cáo buộc Ngài xúi giục dân chúng làm loạn và xui khiến người ta không nộp thuế cho hoàng đế (Lu-ca 23:2), cũng như việc tự xưng mình là Con của Đức Chúa Trời.
Đôi khi ma quỷ tấn công các Cơ Đốc Nhân tin kính thật khốc liệt bằng các mũi tên lửa (Ê-phê-sô 6:16) và khiến chúng ta quên mất rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ ngược lại và băn khoăn liệu Chúa có quên mình, bỏ mình hay ném mình đi một nơi xa mà Ngài không thể nhìn thấy nữa không.
Đức tin của chúng ta vẫn còn yếu và lạnh. Nếu đức tin chúng ta mạnh mẽ và chắc chắn như nó vốn phải như vậy, thì chúng ta có thể sẽ chết vì niềm vui to lớn ấy. Nhưng chúng ta tôn cao Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta biết rằng những người dù chỉ có đức tin nhỏ bé cũng được làm con Ngài. Ấy là tại sao Chúa Giê-xu phán: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ” (Lu-ca 12:32). Vậy nên, chúng ta cần cầu nguyện như các môn đồ: “Xin thêm đức tin cho chúng con!” (Lu-ca 17:5) và cầu nguyện như người cha trong sách Mác đã khóc lớn rằng: “Tôi tin; xin giúp cho sự vô tín của tôi!” (Mác 9:24)
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)