TNHN | 20.09| THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐẤNG CHRIST Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 20.09| THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐẤNG CHRIST
Kinh Thánh: “Còn với tôi, tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!” (Ga-la-ti 6:14)
Thập tự giá của Đấng Christ không chỉ được đề cập như là một cây gỗ mà Chúa Giê-xu vác trên vai hay một công cụ đã được sử dụng để đóng đinh Chúa. Nhưng nó cũng mang ý nghĩa rằng tất cả những khó khăn của những người trung tín đang gánh chịu đều đã được Đấng Christ gánh chịu rồi. Phao-lô cũng nói về việc Cơ Đốc Nhân phải chịu đựng gian khổ trong 2 Cô-rinh-tô 1:5. Trong Cô-lô-se 1:24, ông nói: “Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là Hội Thánh, mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ” Vì thế, thập tự giá của Christ thường đề cập đến hết thảy sự gian khó mà Hội Thánh chịu khổ vì cớ Đấng Christ.
Chúa Giê-xu Christ cũng làm chứng về điều này trong Công vụ 9:4 khi Ngài phán: “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?” Sau-lơ không tấn công Đấng Christ nhưng ông bắt bớ các môn đệ Ngài. Tuy nhiên, bất kể ai đụng đến họ là đụng đến con ngươi của mắt Chúa (Xa-cha-ri 2:8). Chúng ta được biết bởi kinh nghiệm rằng đầu thì nhạy hơn hết các bộ phận cơ thể khác. Nếu một ngón chân hay một phần nhỏ bé nào trong cơ thể bị thương, thì đầu ghi nhận cảm giác đó và khuôn mặt bắt đầu biểu hiện cảm xúc như là nhăn mặt, nheo mắt, v.v… Tương tự như vậy, Đấng Christ, là đầu chúng ta, khiến nỗi thống khổ chúng ta thành của Ngài và cũng chịu đựng khi chi thể Ngài, là chúng ta phải chịu đựng.
Chúng ta nên ghi nhớ rằng chúng ta không cô đơn khi phải đối diện với kẻ thù, sự bắt bớ, ngay cả khi chúng ta cận kề cái chết. Ta nên nhớ đến tấm gương và niềm tự hào của Phao-lô về thập tự giá. Chúng ta tiếp tục vác lấy thập tự giá này, không vì tội lỗi của riêng chúng ta nhưng là vì cớ Đấng Christ.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)