TNHN | 22.10 | KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KHOE KHOANG Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 22.10 | KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KHOE KHOANG
Kinh Thánh: “Vì có ai thấy bạn trội hơn người khác chăng? Có điều gì bạn có mà không do nhận lãnh chăng? Nếu bạn đã nhận lãnh, thì sao còn khoe khoang như chưa từng nhận lãnh?” (1 Cô-rinh-tô 4:7)
Bản tính của Đức Chúa Trời là yêu thương và tốt lành. Vì thế, Ngài không bao giờ ngừng ban tặng cho chúng ta vô số món quà tuyệt vời. Ngài ban cho chúng ta nhà cửa và gia đình, Ngài ban cho ta thân thể khỏe mạnh, sự khôn ngoan, các kĩ năng và tài năng, và còn ban cho chúng ta tri thức của Kinh Thánh nữa. Nhưng thật đáng buồn, chúng ta lại không thể giữ mình khỏi việc giành lấy sự vẻ vang của những món quà và cứ luôn khoe khoang về chúng. Nếu không có những quà tặng của Đức Chúa Trời, cuộc sống chúng ta sẽ vô cùng đau khổ. Tuy nhiên, thậm chí khi có quà tặng của Chúa, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ kết thúc bằng sự khốn khổ vì chúng ta vẫn đang trải nghiệm những ảnh hưởng của tội lỗi từ tổ phụ. Nguyên tội này đã hoàn toàn lây nhiễm cho nhân loại. Những người vô tín không hiểu mức độ nghiêm trọng của điều này, nên họ hành xử như thể chẳng có gì quan trọng.
Chúng ta thấy vấn đề này không chỉ thuộc riêng bản thân mình, nhưng cũng thấy ở người khác nữa. Chúng ta khoe khoang về của cải vật chất của mình, mặc dù những điều này được đánh giá là ít có giá trị nhất trong số rất nhiều quà tặng Chúa đã ban cho chúng ta. Kết quả là, bất kể những người giàu có là quý tộc, thương gia hay nông dân, thì họ đều xem người khác như cỏ rác. Thậm chí họ còn lạm dụng những món quà quý trọng hơn, như là sự khôn ngoan và công bằng. Sự thật là Đức Chúa Trời ban cho mọi người các tặng phẩm của Ngài nhưng Ngài không thể chịu nổi sự khoe khoang, còn chúng ta thì không thể dừng việc khoe khoang.
Đây từng là cách mà thế gian phạm tội trước cơn nước lụt. Trong số dòng dõi của Ca-in, có những người thông minh nhất và giỏi nhất trên thế giới. Nhưng trong mắt Chúa, họ rất xấu xa vì họ đã trở nên đầy kiêu ngạo về những món quà Chúa ban cho họ. Sau đó, họ coi thường Đức Chúa Trời – là Đấng đã ban tặng cho họ những món quà giá trị đó. Thế gian không hiểu tại sao điều này lại sai và vì thế họ không lên án hành vi này nhưng Chúa lại lên án điều đó.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)