TNHN | 23.09 | CẦU NGUYỆN BẰNG THI THIÊN Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 23.09 | CẦU NGUYỆN BẰNG THI THIÊN
Kinh Thánh: “Nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Hãy dùng Thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau, hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa.” (Ê-phê-sô 5:18,19)
Hãy xem xét những gì mà các giáo sĩ, đặc biệt là Athanasius và Augustine, đã dạy dỗ về việc dùng Thi Thiên. Họ khuyên chúng ta nên thích ứng và điều chỉnh tâm trí để trở nên đồng điệu với Thi Thiên. Chúng ta phải hát thánh thi với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Vì Thi thiên như là một mẫu mực hướng dẫn chúng ta về thái độ của tấm lòng.
Ví dụ khi bạn đọc Thi thiên 1, “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,” bạn phải thực sự từ chối lời khuyên mà những kẻ dữ đem đến cho bạn. Khi bạn đọc “Song lấy lòng vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,” bạn không nên dễ dãi và vỗ lưng mình như thể bạn đã là một người yêu mến sự dạy dỗ của Chúa rồi. Chừng nào bạn còn sống, bạn sẽ cần phải nghĩ về mình như một người cực kì cần phải yêu mến sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, và thậm chí là hơn thế nữa. Khi bạn đọc, “Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng,” bạn nên mong ước điều này cho chính mình và cảm thấy tiếc cho những ai đang gặp rắc rối.
Đừng nghĩ rằng bạn đang được yêu cầu làm những điều không thể. Tất cả những gì bạn cần là cố gắng, và tôi biết rằng bạn sẽ vui mừng khi làm điều ấy. Đầu tiên, hãy thực hành một Thi thiên hoặc thậm chí là một câu của một Thi thiên. Bạn sẽ thành công ngay khi bạn học cách làm dù chỉ một câu trở nên sống động và sống trong lòng bạn – dẫu cho mất thời gian một ngày hay là một tuần. Dĩ nhiên, sau khi bạn bắt đầu, mọi điều khác sẽ tuân theo một cách tự nhiên, và bạn sẽ tìm thấy một kho báu quý giá của sự hiểu biết và yêu thương. Bạn cũng hãy cẩn thận đừng để cho sự mệt mỏi và chán nản ngăn cản bạn ngay từ khi bắt đầu.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)