TNHN | 23.10 | KHIẾP SỢ TRƯỚC LỜI CẦU NGUYỆN…

Categories Uncategorized

TNHN | 23.10 | KHIẾP SỢ TRƯỚC LỜI CẦU NGUYỆN
Kinh Thánh: “Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế nầy: Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh.” (Ma-thi-ơ 6:9)
Bài Cầu Nguyện Chung giúp bạn nhận ra sự khốn khó rất lớn và sự hư nát của bạn trước Chúa. Nói cách khác, nếu bạn nghĩ về những gì chúng ta đang nói ra mỗi ngày, bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình đang nói phạm thượng Đức Chúa Trời. Bạn sẽ trở nên khiếp sợ trước lời cầu nguyện của mình. Vì bạn chắc chắn đã không tôn thánh danh Ngài như là ưu tiên hàng đầu của cuộc đời mình. Và bất kì ai không tôn thánh danh Chúa nghĩa là đang làm hổ thẹn danh Ngài. Hơn nữa, làm hổ thẹn danh Chúa là một tội trọng, và nếu Chúa phán xét bạn, bạn sẽ xứng đáng chịu hình phạt bằng lửa đời đời. Rồi sau đó, bạn sẽ về đâu? Chính lời cầu nguyện của bạn trừng phạt bạn và hành động chống nghịch lại với bạn. Lời cầu nguyện ấy sẽ tố cáo và lên án bạn. Bạn bị kẹt và nằm tại đó. Ai sẽ cứu bạn đây?
Sau khi bạn chân thành ăn năn và hạ mình bằng việc nhận ra vị trí khốn khổ mình đang ở, thì sự dạy dỗ an ủi sẽ đến và nâng đỡ bạn một lần nữa. Bài Cầu Nguyện của Chúa dạy bạn thay vì tuyệt vọng thì hãy cầu xin sự tốt lành và giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Bạn hãy tin thật chắn chắn rằng Chúa sẽ lắng nghe bạn, bởi chính Ngài đã dạy chúng ta cầu bài Cầu Nguyện này. Lời cầu nguyện đem lại kết quả là Chúa sẽ không kể tội cho bạn nữa và cũng không hình phạt bạn vì tội lỗi đó. Chúa chỉ chấp thuận những ai nghiêm túc thú tội rằng họ đã làm hổ thẹn danh Ngài và thực tâm muốn xưng danh Ngài là Thánh mọi nơi mọi lúc. Tuy nhiên, mọi người không thể được cứu nếu chỉ tin vào lương tâm của mình mà không nghĩ họ đang phạm thượng danh Chúa, vì những người này quá tự mãn, kiêu ngạo và bất kính. Họ không phải loại người mà Đấng Christ đã phán trong Ma-thi-ơ: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Họ không hiểu Bài Cầu Nguyện của Chúa và cũng không biết mình đang cầu nguyện điều gì.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)