TNHN | 23.11 | HÃY LÀM NHỮNG GÌ BẠN CÓ…

Categories Uncategorized

TNHN | 23.11 | HÃY LÀM NHỮNG GÌ BẠN CÓ THỂ
Kinh Thánh: “Nhưng ý đồ của Ê-sau, con trưởng nam, đã đến tai Rê-bê-ca. Bà cho gọi Gia-cốp, con trai út đến và nói: “Nầy, Ê-sau anh con có ý định giết con cho hả giận. Bây giờ, con ơi, hãy nghe lời mẹ, mau đứng dậy và trốn sang nhà La-ban, cậu con, ở Cha-ran đi.” (Sáng thế ký 27:42-43)
Rê-bê-ca thể hiện sự khôn ngoan của bà khi sai Gia-cốp chạy trốn khỏi cơn giận của Ê-sau. Bà đã không thử Đức Chúa Trời bằng việc nói rằng: “Đấng đã ban phước cho con sẽ chăm sóc con,” và để mặc mọi chuyện. Chắc chắn rằng những gì Đức Chúa Trời muốn sẽ thực sự xảy ra, nhưng Ngài sử dụng con người và sự vật để hoàn thành điều Ngài muốn. Rê-bê-ca tin rằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời và những phước lành Gia-cốp nhận lãnh sẽ được bảo vệ. Vì vậy, bà sử dụng những gì Chúa đã ban để tìm ra cách giúp Gia-cốp tránh khỏi nguy hiểm.
Những ai cho rằng Đức Chúa Trời sẽ lo liệu mọi sự và nghĩ rằng việc Ngài sử dụng những điều sẵn có là không quan trọng, những người đó nên lưu ý ví dụ này. Những người này đôi khi chẳng chịu làm gì cả, vì họ nghĩ rằng nếu mọi thứ đã được định phải xảy ra, thì nó sẽ xảy ra cho dù họ có nhúng tay vào hay không. Thậm chí họ còn đặt bản thân mình vào sự nguy hiểm không cần thiết, mong chờ Chúa bảo vệ họ vì cớ những lời hứa của Ngài.
Tuy nhiên, những suy nghĩ này là tội lỗi, vì Đức Chúa Trời muốn bạn sử dụng những gì đang có và tạo ra những cơ hội tốt nhất cho mình. Ngài muốn hoàn thành ý Ngài qua bạn. Ví dụ như Chúa ban cho bạn cha mẹ, mặc dù Ngài vẫn có thể tạo ra bạn và nuôi sống bạn mà không cần cha mẹ. Điều này có nghĩa là trong cuộc sống hằng ngày, bạn có trách nhiệm phải làm việc. Bạn cày, cấy và thu hoạch, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đem đến kết quả.
Nếu bạn ngừng cho em bé bú sữa, và lý luận rằng nếu em bé có thể sống mà không cần thức ăn nếu được định để sống, thì bạn đang tự lừa dối chính mình và đang phạm tội. Đức Chúa Trời ban cho người mẹ bầu sữa để nuôi con họ. Mặc dù Ngài vẫn có thể cho trẻ con ăn mà không cần sữa nếu Ngài muốn, nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn sử dụng những nguồn Ngài đã ban cho bạn hơn.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)