TNHN | 24.08 | CÂY TRƯỢNG VÀ CÂY GẬY CỦA…

Categories Uncategorized

TNHN | 24.08 | CÂY TRƯỢNG VÀ CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN

Kinh Thánh: “Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.” (Thi Thiên 23:4)

Dù Đa-vít không thể thấy hoặc nghe Chúa, nhưng ông đã nói rằng: “Chúa ở cùng con.” Năm giác quan của con người không thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Chỉ có đức tin mới có thể giúp chúng ta biết rằng Ngài ở đó. Đức tin giúp cho chúng ta tin rằng Chúa ở gần chúng ta hơn chúng ta ở với chính chúng ta. Đức Chúa Trời ở gần bằng cách nào? Ngài ở gần chúng ta qua Lời Ngài.

Khi Đa-vít nói: “Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con,” dường như ông muốn nói rằng: “Không có gì khác trên đất này có thể giúp con vượt qua những lo lắng và hoạn nạn của con. Chỉ có Lời của Đức Chúa Trời là cây trượng và cây gậy của con. Con sẽ chăm chú lắng nghe Lời Chúa và nương vào Lời Chúa để được kéo lên trở lại. Con chắc chắn rằng Chúa ở cùng con, Ngài sẽ ban cho con sự can đảm để con đối diện với mọi lo lắng và hoạn nạn. Ngài thách thức ma quỷ, thế gian và giải cứu con khỏi kẻ thù nghịch của con.”

Khi nhắc đến “cây trượng và cây gậy”, Đa-vít đang nói đến hình ảnh của người chăn và bầy chiên của người. Ông muốn nói rằng: “Người chăn dẫn dắt chiên của mình bằng cây trượng và cây gậy, cho chúng đi ăn trên đồng cỏ và uống nước mát bên suối. Người cũng dùng cây gậy của mình để bảo vệ chiên khỏi mọi nguy hiểm. Đây là cách mà Chúa, là Đấng Chăn hiền lành, đang dẫn dắt tôi. Nói cách khác, Ngài dùng Lời Ngài dẫn dắt tôi. Để rồi, sau đó, tôi có thể bước đi với Ngài trên con đường đúng trong đức tin vững vàng và một lương tâm ngay thẳng. Hơn nữa, Chúa cũng bảo vệ tôi khỏi mọi hiểm nguy thuộc linh, Ngài dùng cây gậy của Ngài để giải cứu tôi khỏi mọi kẻ thù đang rình rập phá hoại. Lời của Đức Chúa Trời làm vững mạnh và an ủi tôi rất nhiều đến nỗi không có thử thách thuộc linh và thuộc thể nào là quá sức tôi cả.”

(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)