TNHN | 24.09 | CƠN KHÁT THUỘC LINH Kinh Thánh:…

Categories Uncategorized

TNHN | 24.09 | CƠN KHÁT THUỘC LINH
Kinh Thánh: “Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus đứng dậy và công bố rằng:“Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống.”” (Giăng 7:37)
Sứ điệp này của Chúa Giê-xu đã được những tấm lòng đau buồn, những con người bình thường nhận lấy một cách háo hức, đặc biệt là những người tin kính. Họ tôn vinh Đấng Christ như một Đấng Mê-si. Nhưng số người còn lại không xem trọng lời Chúa Giê-xu. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu chọn những lời sẽ phán với tấm lòng họ. Ngài chọn những lời sẽ đụng chạm đến những ai cần nghe. Là những lời an ủi, khích lệ và quý giá, những lời làm tươi mới tâm hồn và bổ sức lại cho những người đang khát. Tại sao Đấng Christ diễn đạt sứ điệp của mình theo cách này? Bởi vì nếu lời Chúa không được rao giảng cho người khát, tức là những người cần nghe, thì lời Chúa sẽ bị khinh thường hơn là được chấp nhận.
Những người đang khát sẽ nhận được một sự an ủi từ chính Đấng Christ. Ngài chỉ cho họ thấy nơi họ có thể làm dịu cơn khát của mình – chỉ trong Ngài, Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thật sự nhận biết chúng ta đang khao khát điều gì. Chỉ khi đó, chúng ta mới hiểu ý của Đấng Christ và biết cách để có thể làm dịu cơn khát của mình. Cơn khát này không phải là khát về thể chất có thể được đáp ứng bằng cách uống bia hay rượu. Thay vào đó, đây là cơn khát thuộc linh – cơn khát của linh hồn. Đó là mong ước của một tâm linh buồn bã, đau khổ, sợ hãi và bị đánh đập. Đó là mong ước của một tấm lòng tuyệt vọng và khiếp sợ muốn biết làm sao đối diện trước Đức Chúa Trời. Người đang khát là những người rụt rè và nhút nhát. Họ cảm nhận được tội lỗi và yếu đuối của tâm linh, của linh hồn và thể xác họ. Họ học biết những lời cảnh báo của Chúa. Họ sợ hãi Đức Chúa Trời cũng như luật pháp, cơn giận, sự phán xét của Ngài, sự chết và những hình phạt khác. Nỗi sợ này là cơn khát thực sự. Như một biểu hiện tự nhiên, những ai có sự sợ hãi, cám dỗ và nhu cầu đều rất khát bởi sự lo lắng của họ. Lưỡi họ trở nên khô cứng. Họ phát sốt và nỗi sợ làm họ bị mất nước. Sự sợ hãi này chính là điều tạo ra cơn khát thuộc linh.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther