TNHN | 25.08 | CANH GIỮ CHÍNH MÌNH Kinh Thánh:…

Categories Uncategorized

TNHN | 25.08 | CANH GIỮ CHÍNH MÌNH

Kinh Thánh: “Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi, thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ.” (Ga-la-ti 6:1)

Phân đoạn này cho chúng ta một lời cảnh báo rất nghiêm túc về thái độ của chúng ta đối với những người anh em đang sa ngã. Augustine nói: “Không có tội lỗi nào chỉ một người phạm mà người khác không thể phạm.” Chúng ta đang bước đi trên một con đường trơn trợt. Thật là dễ dàng bị ngã nếu chúng ta trở nên kiêu ngạo hoặc đi ra khỏi hàng. “Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã!” (1 Cô-rinh-tô 10:12).

Đa-vít không phải là một người thánh khiết trọn vẹn, đầy dẫy đức tin và Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ông nhận lời hứa từ Chúa và làm những việc lớn cho Đức Chúa Trời. Nhưng ông đã ngã một cách đáng xấu hổ. Thậm chí khi đã chịu đựng nhiều gian khổ mà Đức Chúa Trời dùng để thử nghiệm, dù đang ở tuổi tác cao, nhưng Đa-vít vẫn bị ham muốn của tuổi trẻ cám dỗ. Nếu điều này có thể xảy ra cho một người như Đa-vít, làm sao chúng ta nghĩ rằng khả năng của chúng ta có thể kiên định vững vàng? Qua ví dụ này, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy sự yếu đuối của chúng ta hầu cho chúng ta sẽ không tự đề cao chính mình nhưng đứng trong sự kính sợ. Đức Chúa Trời cũng bày tỏ cho chúng ta sự xét đoán của Ngài. Ngài không thể chịu đựng sự kiêu ngạo, cho dù chống lại chính Ngài hoặc chống lại một CĐN nào khác. Vì vậy, không phải là một sự vô ích khi Phao-lô nói rằng:“Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ.”

Những người đã đối diện với cám dỗ sẽ biết điều này là quan trọng như thế nào. Một người chưa đối diện với cám dỗ sẽ không hiểu được những gì Phao-lô đang nói, và họ trở nên thiếu lòng thương xót đối với những người đã sa ngã.

(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)