TNHN | 25.09 | ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN TỐI…

Categories Uncategorized

TNHN | 25.09 | ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN TỐI TĂM
Kinh Thánh: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.” (Thi thiên 119:105)
Lý luận, sự khôn ngoan, đạo đức con người, và thậm chí cả ánh sáng mặt trời cũng chỉ là những thứ tối tăm và mờ đục so với Lời Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là ngọn lửa tỏa sáng trong bóng tối. Thông qua sự dạy dỗ được rao giảng, ánh sáng đó cũng được lan tỏa. Nếu chúng ta rao giảng danh Ngài theo cách này, Đức Chúa Trời sẽ không còn bị ẩn giấu trong chúng ta nữa.
Khi chúng ta phải đối mặt với khủng hoảng, khi chúng ta bị áp đảo bởi bóng tối, khi mọi thứ dường như quá tuyệt vọng đến nỗi chúng ta nghi ngờ mình có phải là một phần của Hội Thánh hoặc có đang làm đẹp lòng Chúa hay không, thì chúng ta hãy học để chạm đến Kinh Thánh. Chúng ta không nên để những người sa ngã đức tin làm chúng ta sao lãng. Thay vào đó, chúng ta nên nhận ra mình đang sống trong một thế giới tối tăm. Lý do duy nhất chúng ta có thể nhìn thấy được là bởi vì chúng ta có Lời Đức Chúa Trời soi sáng (2 Phi-e-rơ 1:19).
Chúa Giê-xu đã phán: “Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu” (Mác 16:16). Ánh sáng của những lời này đang tỏa sáng trong lòng chúng ta. Ngay cả mặt trời có chiếu sáng rực rỡ, nó cũng không thể khải thị lẽ thật này. Lý luận con người cũng không hiểu được. Bất cứ nơi nào Kinh Thánh chiếu sáng, thì nguy hiểm thật sự sẽ không còn tồn tại. Nếu như không có Kinh Thánh, chúng ta sẽ không biết hay không hiểu một điều nào cả
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)