TNHN | 25.11 | NGUỒN PHƯỚC HẠNH Kinh Thánh: “Áp-ram…

Categories Uncategorized

TNHN | 25.11 | NGUỒN PHƯỚC HẠNH
Kinh Thánh: “Áp-ram đoạt lại tất cả các tài sản, và đưa cháu mình là Lót cùng tài sản, các phụ nữ và dân chúng trở về.” (Sáng thế ký 14:16)
Lót và người của ông bị kẻ giặc bắt và giải đi, nhưng Áp-ram đã cứu thoát họ. Sau khi bị thua trong trận chiến lớn này, Lót cùng đất đai và tài sản của ông đã được phục hồi nhờ những nỗ lực của Áp-ram. Điều này vượt quá những gì Lót mong đợi. Tương tự như vậy, ngày nay con người trên thế gian nhận được những điều tốt đẹp và phước hạnh là nhờ Cơ Đốc nhân sống trung tín trên đất. Do đó, chúng ta nên được khích lệ và an ủi khi thấy các phước lành của Chúa. Điều này chứng tỏ Hội Thánh vẫn còn hiện diện trên đất và đó là dân sự của Đức Chúa Trời. Mặc dù ít ỏi về số lượng, nhưng Hội Thánh vẫn cứ hiện diện, và ơn lành vẫn cứ ban xuống. Ấy là vì cớ Cơ Đốc nhân mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển của Ngài với mọi người trên thế giới.
Những người vô tín thì ngược lại. Họ tin rằng họ có trách nhiệm với những ơn phước họ nhận được, bằng cách cho rằng: mọi điều tốt đẹp đều đến từ sự khôn ngoan và nỗ lực của bản thân. Với niềm tin đặt sai chỗ của mình, họ thỏa thích trong niềm vui sướng, say xỉn và nhồi nhét bản thân một cách kiêu ngạo như những con người ở Sô-đôm bấy giờ. Cuối cùng, họ sẽ nhận hình phạt mà họ xứng đáng, trong khi dân sự Đức Chúa Trời vẫn an toàn trong sự chăm nom của Ngài.
Hơn nữa, phân đoạn này khiến chúng ta nhận thức rằng Cơ Đốc nhân tin kính sẽ luôn chịu khổ trên thế gian. Đời sống họ sẽ tràn ngập nan đề, nhưng chính những nan đề đó sẽ giúp họ trở nên thánh khiết và công bình hơn. Trong mọi sự, cho dù là nan đề hay rắc rối, nhưng “mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28). Sự chịu khổ sẽ giết chết bản chất tội lỗi, làm đức tin trở nên mạnh mẽ, và nhân lên những bông trái của Đức Thánh Linh.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)