TNHN | 26.08| ĐI THEO NHỮNG LÝ DO SAI Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 26.08| ĐI THEO NHỮNG LÝ DO SAI
Kinh Thánh: “Đức Chúa Jesus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê.” (Giăng 6:26)
Đấng Christ phán rằng có những người đi theo Ngài không phải vì sự dạy dỗ của Ngài, nhưng vì dạ dày của họ. Họ đang nghĩ về chính mình họ: “Chúa Giê-su là giáo sư lớn cho chúng ta! Ngài sẽ cho chúng ta tự do. Chúng ta sẽ no đủ và thỏa mãn, có những gì chúng ta muốn.” Trong phân đoạn này, Chúa bày tỏ cho chúng ta biết những loại người nào bị Phúc Âm hấp dẫn. Thậm chí ngày nay, Phúc Âm cũng trở nên hấp dẫn với những người cho rằng Phúc Âm sẽ làm đầy bụng họ, làm thỏa mãn ham muốn của họ, và giúp họ no đủ trong cuộc đời này.
Ý tưởng này quá phổ biến ngày hôm nay đến nỗi tôi trở nên mỏi mệt về sự rao giảng và dạy dỗ này. Người ta giả vờ là những môn đồ thành thật để đến nghe giảng. Nhưng dưới sự giả dạng này, họ đến chỉ vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, Phúc Âm không được gửi đến từ thiên đàng để cho phép người ta làm đầy bụng họ, hay nhận được những gì họ muốn, và làm những gì họ thích. Đấng Christ không đổ huyết của Ngài cho mục đích này!
Phúc Âm công bố vinh hiển của Đức Chúa Trời và dạy chúng ta cách để ngợi khen Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời muốn chúng ta ngợi khen Ngài. Ngài muốn chúng ta làm những gì đẹp lòng Ngài. Nếu chúng ta đặt sự tôn kính Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài là ưu tiên thứ nhất của chúng ta, thì không những Ngài ban cho chúng ta sự sống và mọi điều chúng ta cần trong thế giới này, mà Ngài còn ban cho chúng ta sự sống đời đời nữa.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)