TNHN | 27.10 | CHIẾN ĐẤU VỚI TỘI LỖI Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 27.10 | CHIẾN ĐẤU VỚI TỘI LỖI
Kinh Thánh: “Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh, và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt; hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn.” (Ga-la-ti 5:17)
Là một tín đồ, bạn sẽ có thể cảm nhận được sự an ủi sâu sắc qua lời dạy dỗ của Phao-lô. Trong cùng một thân thể, bạn vừa có bản chất tội lỗi lại vừa có Thánh Linh, nhưng Thánh Linh sẽ cai trị bản chất tội lỗi của bạn. Sự công bình nắm quyền còn tội lỗi thì bị khuất phục. Không phải ai cũng quen thuộc với lời dạy này. Nếu bạn cho rằng tín đồ phải hoàn toàn không tì vết, nhưng bạn lại cảm thấy mình thiếu sót trầm trọng, thì bạn sẽ bị nỗi buồn nuốt chửng và sẽ trở nên tuyệt vọng. Bất kể ai nhận thức được sự dạy dỗ này đều sẽ khám phá ra rằng, ngay cả những điều tồi tệ nhất rồi cũng sẽ được giải quyết thành những điều tốt nhất. Vì khi bản chất tội lỗi cám dỗ bạn phạm tội, bạn sẽ được thúc đẩy để tìm kiếm sự tha tội của Đấng Christ. Bạn sẽ muốn nắm lấy sự công bình của đức tin, điều mà những lúc bình thường bạn chẳng quan tâm hoặc mong muốn đến.
Cơ Đốc nhân nên học cách kiềm chế bản chất tội lỗi trong tâm trí để họ được khích lệ và có động lực tin cậy cũng như kêu cầu Đấng Christ. Khi làm được điều này, Cơ Đốc nhân có thể trở nên những nghệ sĩ khéo léo và những nhà sáng tạo tuyệt vời. Khi họ kiềm chế bản chất tội lỗi theo cách này, họ có thể tạo ra niềm vui từ nỗi buồn, thoải mái từ nỗi sợ hãi, cảm nhận sự sống từ trong sự chết, việc này biến tội lỗi thành tôi mọi và bị khuất phục hoàn toàn trước Đức Thánh Linh.
Nếu như bạn nhận thức được ham muốn của bản chất tội lỗi, bạn đừng nên đau buồn về sự tình trạng của mình. Mặc dù bạn nhận biết được những ham muốn này nhưng đừng để chúng khuất phục bạn. Bạn càng tăng trưởng trong Đấng Christ nhiều bao nhiêu, bạn sẽ càng cảm nhận được cuộc chiến này nhiều bấy nhiêu. Giận dữ hoặc ham muốn tình dục sẽ vẫn dấy lên trong bạn, nhưng bạn không được để chúng cai trị. Vì tội lỗi sẽ khơi dậy những ham muốn này, nên bạn không được nhượng bộ nó.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)