TNHN | 29.09 | CHIẾN THẮNG QUA SỰ CHẾT Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 29.09 | CHIẾN THẮNG QUA SỰ CHẾT
Kinh Thánh: “Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ.” (Hê-bơ-rơ 2:14)

Để có thể được cứu ra khỏi quyền lực của vua chúa đời này (theo 2 Cô-rinh-tô 4:4) và của vua chúa thế gian, là ma quỷ (Giăng 16:11), chúng ta cần có Chúa Giê-xu. Để có thể được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, chúng ta cần có Chúa Giê-xu. Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời thật và đời đời, thông qua Ngài, mọi tín hữu đều được Đức Chúa Trời chấp thuận và được cứu. Nếu Đấng Christ không vĩ đại hơn hay tốt đẹp hơn Môi-se, Ê-sai hoặc Giăng Báp-tít, thì Ngài đã không thể giành được chúng ta từ bàn tay ma quỷ. Bởi vì Ngài là Con Đức Chúa Trời, Ngài có thể đòi lại chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi khi Ngài đổ huyết. Nếu chúng ta tin điều này, chúng ta có thể phỉ báng vào mặt ma quỷ bất cứ khi nào nó cố hành hạ hay làm chúng ta sợ hãi vì tội lỗi của chúng ta. Điều này sẽ nhanh chóng hạ gục ma quỷ. Nó sẽ buộc phải rút lui và để chúng ta yên.
Đây là một minh họa có thể giúp chúng ta hiểu cách Đấng Christ đã đánh bại ma quỷ bằng sự chết như thế nào. Móc câu cá, là thần tính của Đấng Christ, đã được che giấu bằng những con giun đất, là nhân tính của Ngài. Ma quỷ đã nuốt phải cả hai khi Chúa chết và được chôn. Tuy nhiên, thần tính của Ngài đã rọc mở dạ dày ma quỷ để nó không còn nắm giữ Ngài được nữa nên nó buộc phải nhả Ngài ra. Ma quỷ đã ăn phải thứ gây tử vong cho nó. Lẽ thật này mang đến cho chúng ta sự yên tâm và bình an. Cũng như ma quỷ không thể cầm giữ Đấng Christ trong sự chết, cho nên nó cũng không thể cầm giữ chúng ta là những người tin Ngài.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)