Next Upcoming Event
days
hrs
mins
secs

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 30

  Ngày 30 tháng 1. Đ4: ĐỪNG MƯU HẠI NGƯỜI LÂN CẬN.

  3 29 Chớ lập mưu hại kẻ lân cận con, Vì người ăn ở bình an bên con. 29 Đừng mưu đồ ám hại láng giềng, Là người vẫn trung kiên với con. (Bản Hiện Đại) Anh em xa không bằng láng giềng gần. Tuy nhiên, láng giềng gần mà

 • 29

  Ngày 29 tháng 1. Đ3: ĐỪNG TRÌ HOÃN.

  3 28 Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng: Hãy đi và trở lại, ngay mai ta sẽ cho ngươi. 28 Đừng khất với láng giềng: “Đến mai hãy trở lại.” Khi con có sẵn thứ người ấy

 • 28

  Ngày 28 tháng 1. Đ2: ĐỪNG TỪ CHỐI LÀM VIỆC LÀNH.

  3 27 Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, Miễn là tay con có quyền làm điều ấy. 27 Nếu con có đủ khả năng Thì đừng từ chối làm lành cho người xứng đáng. (Bản Hiện Đại) Khi làm việc lành cần xét đến hai nguyên

 • 27

  Ngày 27 tháng 1. Đ1: ĐỪNG SỢ.

  3 25 Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, Cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác; 26 Vì Đức Gia-vê là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. 25 Khi thấy kẻ ác gặp tai hoạ

 • 26

  Ngày 26 tháng 1. SỰ KHÔN NGOAN ĐỐI VỚI CON

  3 21 Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dẽ dặt, Chớ để nó lìa xa mắt con; 22 Thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con, Và như đồ trang sức cho cổ con. 23 Con sẽ bước đi vững vàng trong con