Cave Quest VBS information below. Click here to register: Registration Page

13493452_10153630818103531_289550075_o13514354_10153630818133531_237889017_n13493225_10153631247008531_1941130113_o

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 26

  Ngày 26 tháng 10. NỘI TÂM “BA KHÔNG” NHƯ BIỂN ĐỘNG

  29 9 Người khôn chẳng cần tranh luận với kẻ ngu muội, Vì nó hoặc nổi giận, hoặc cười ngạo nghễ không thôi. (Bản Hiện Đại) Câu Châm Ngôn này khuyên người khôn ngoan đừng tranh luận với kẻ ngu muội. Vì có lời khuyên: Đừng dùng lý luận ngớ

 • 25

  Ngày 25 tháng 10. CHUYÊN CHÂM LỬA HAY CHUYÊN CHỮA LỬA?

  29 8 Kẻ kiêu cường khua mép làm cả thành náo động xôn xao, Người khôn ngoan làm lắng dịu cơn thạnh nộ cuồng bạo. (Bản Hiện Đại) Hai loại người trong câu Châm Ngôn này có thể là thường dân, cũng có thể là người lãnh đạo. Kẻ nhạo

 • Ngày 24 tháng 10. SAO VÔ TÂM VÔ CẢM ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO?

  29 7 Người ngay trọng quyền lợi của người nghèo khó, Còn kẻ ác chẳng biết đến quyền lợi đó. (Bản Hiện Đại) Câu Châm Ngôn đề cập đến hai loại người lãnh đạo (hoặc thường dân) công chính và gian ác đối với người nghèo khổ trong xã hội.

 • 23

  Ngày 23 tháng 10. TƯỞNG BẪY NGƯỜI TA HOÁ RA BẪY MÌNH

  29 6 Người ác bị tội mình sập bẫy, Nhưng người ngay ca hát vui mừng. (Bản Hiện Đại) Vì sao nhiều người liên tiếp vướng vào những vụ rắc rối trong khi những người khác sống vui vẻ, hạnh phúc? Câu Châm Ngôn đề cập đến tội lỗi là

 • 22

  Ngày 22 tháng 10. CHẲNG DUA NỊNH CŨNG CHẲNG MUỐN ĐƯỢC DUA NỊNH

  29 5 Ai nịnh bợ hàng xóm láng giềng Là giăng lưới dưới chân người. (Bản Hiện Đại) Người dua nịnh gây hại cho mình vì Đức Chúa Trời sẽ hớt môi người nịnh hót, và cắt lưỡi kẻ khoác lác kiêu căng. (Thi Thiên 12:3) Người dua nịnh gây