Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 1

  Ngày 1 tháng 7. SIÊNG NĂNG HAY BIẾNG NHÁC?

  12 24 Tay siêng năng sẽ làm lãnh tụ, Tay lười biếng sẽ chịu cảnh tôi con. – Sau khi tin Chúa, ông Phao-lô hăng say phục vụ Chúa và trở thành nhà lãnh đạo thuộc linh trong Hội Thánh. Ông nhắc lại rằng nhờ ân điển của Chúa mà

 • 30

  Ngày 30 tháng 6. CÓ LÚC IM LẶNG, CÓ LÚC LÊN TIẾNG

  12 23 Ngươi khôn chẳng khoe tri thức, Kẻ khờ thường bộc lộ ngu si. (Bản Hiện Đại) 1. Có một câu nói quen thuộc với nhiều người: Im lặng là vàng. Nhưng nhà Truyền Đạo dạy: có thời nín lặng, có thời nói ra (Truyền Đạo 3:7) Người khôn

 • 29

  Ngày 29 tháng 6. ĐỪNG ĐỂ CHÚA GỚM GHIẾC

  12 22 Kẻ thất tín bị Chân Thần ghê tởm. Người tín trung luôn được Chúa mến yêu. (Bản Hiện Đại) Con người có thể nói dối bằng nhiều cách: -với bàn cân gian môi miệng người buôn bán trở thành gian dối (Châm Ngôn 11:1) -với làm chứng gian

 • 28

  Ngày 28 tháng 6. CÓ THẬT KHÔNG?

  12 21 Chẳng một tai hoạ nào xảy đến cho người công chính; Song kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn. Liệu có đúng không khi cho rằng trên đời này “chẳng một tai hoạ nào xảy đến cho người công chính”? Liệu có đúng không khi nói rằng

 • 27

  Ngày 27 tháng 6. TRONG LÒNG CÓ GÌ?

  12 20 Sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại; Nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự hoà bình. Câu Châm Ngôn nêu lên sự tương phản giữa âm mưu (mưu hại) và lời khuyên lơn hoà bình. Nếu niềm vui thuộc về người khuyên