Cave Quest VBS information below. Click here to register: Registration Page

13493452_10153630818103531_289550075_o13514354_10153630818133531_237889017_n13493225_10153631247008531_1941130113_o

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 22

  Ngày 22 tháng 8. RỒI SẼ LỘ TẨY

  26 26 Chúng nói nhân nói nghĩa đủ điều, Nhưng bộ mặt thật sẽ phô bày lộ liễu. (Bản Hiện Đại) Lý do thứ nhất chớ tin kẻ gian ác vì trong lòng hắn có bảy sự gớm ghiếc. (Châm Ngôn 26:25) Lý do thứ hai chớ tin kẻ gian

 • 21

  Ngày 21 tháng 8. THẬN TRỌNG KHI NGHE

  26 25 Khẩu phật tâm xà, con chớ nên tin; Vì lòng chúng chứa đầy gian ác xấu xa… (Bản Hiện Đại) Châm Ngôn 26:17-28 mô tả môi miệng và lòng độc ác của con người. Tranh cãi, phỉnh gạt, thèo lẻo, tranh cạnh, lừa lọc, gian lận… không ở

 • 20

  Ngày 20 tháng 8. MÔI MIỆNG VÀ TẤM LÒNG CỦA KẺ GHEN GHÉT

  26 24 Bọn quỷ quyệt, phường đạo đức giả. (Bản Hiện Đại) Câu Châm Ngôn này tiếp tục đề cập đến môi miệng và tâm địa của con người, đặc biệt là của kẻ ghen ghét. Châm Ngôn 26:23 đề cập đến lòng độc ác, còn Châm Ngôn 26:24 cụ

 • 19

  Ngày 19 tháng 8. GIẢ VÀNG

  26 23 Lời hoa mỹ che đậy lòng độc ác, Như lớp men bóng bẩy bao ngoài bình đất rẻ tiền. (Bản Hiện Đại) Châm Ngôn 25:11 đề cập đến lời bàn đúng lúc chẳng khác gì trái táo vàng trên đĩa bạc.Còn Châm Ngôn 26:23 đề cập đến bình

 • 18

  Ngày 18 thang 8. CHỚ CÙNG HỘI CÙNG THUYỀN VỚI KẺ MÁCH LẺO

  26 22 Lời rỉ tai như của ngon vật lạ, Nuốt vào, thoả lòng mát dạ. Câu Châm Ngôn 26:22 hiệp với câu Châm Ngôn 18:8 thành một đôi Lời mách lẻo như cao lương mỹ vị, Thấu vào lòng đến tận ruột gan. Cả hai vế đầu đều nói