Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 22

  Ngày 22 tháng 5. BẢO LÃNH

  11 15 Người nào bảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại; Nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh, bèn được bình an vô sự. Châm Ngôn 6:1-2 đề cập đến vấn đề bảo lãnh cho người lân cận. Còn câu này đề cập đến vấn đề bảo lãnh cho người

 • 21

  Ngày 21 tháng 5. LÃNH ĐẠO VÀ MƯU SĨ

  11 14 Dân sự sa ngã bởi không chính trị; Dân sự sa ngã bởi không chính trị. Có thể hiểu câu này là thiếu người là lãnh đạo khôn ngoan. Vua Sa-lô-môn nhận ra cần cai trị dân một cách khôn ngoan và cần có những nhà tư vấn

 • 20

  Ngày 20 tháng 5. MÁCH LẺO HAY BẢO MẬT?

  11 13 Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc. Thế giới ngày nay tràn ngập tin tức giật gân, những hình ảnh nóng hổi (đặc biệt trong lãnh vực tình dục) được nhiều tờ báo lá cải, những

 • 19

  Ngày 19 tháng 5. KẺ KHINH DỂ, NGƯỜI KÍN MIỆNG

  11 12 Kẻ nào khinh dể người lân cận mình thiếu trí hiểu; Nhưng người khôn sáng làm thinh. Nhắc đến nhóm từ “người lân cận”, chúng ta nghĩ ngay đến điều Chúa Giê-xu dạy: “Con hãy thương yêu người lân cận như chính mình!” (Ma-thi-ơ 22:39) Người lân cận

 • 18

  Ngày 18 tháng 5. CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG

  11 11 Nhờ người ngay thẳng chúc phước cho, thành được cao trọng; Song tại miệng kẻ tà ác nó bị đánh đổ. Cộng đồng tác động đến cá nhân, cá nhân cũng tác động đến cộng đồng. Cá nhân ngay thẳng góp phần giúp ích cho công đồng, còn