Next Upcoming Event
days
hrs
mins
secs

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • Garment of Praise - Isaiah 61:3

  NGÀY 18 THÁNG 12. BIẾN ĐỔI HOÀN TOÀN

  Đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng

 • 17

  NGÀY 17 THÁNG 12. HÃY VÌ ĐỨC TIN

  Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. (1Ti-mô-thê 6:12) 1. Đánh trận tốt lành Nhìn lại cuộc đời

 • 16

  NGÀY 16 THÁNG 12. PHƯƠNG PHÁP NÀO?

  Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà Mô-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét, con của Giô-sép. Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được

 • 15

  NGÀY 15 THÁNG 12. NHỜ ĐÂU ĐỨNG VỮNG?

  Người có niềm tin thường phải đối diện với số đông người không tin. Người sống ngay thật thường phải đối diện với số đông người sống không ngay thật. Những người đó chẳng ở đâu xa, họ ở ngay bên cạnh, ở bên hữu người tin Chúa. Là người

 • 14

  NGÀY 14 THÁNG 12. NHẬN LÃNH ĐỂ LÀM GÌ?

  Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em nữa. (2Cô-rinh-tô 9:10) 1. Đức Chúa Trời là Đấng