Next Upcoming Event
days
hrs
mins
secs

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 29

  Ngày 29 tháng 11. VÌ SAO BUỒN RẦU

  17 21 Con khờ khạo làm cha phiền luỵ, Người sầu khổ vì con điên dại. (Bản Hiện Đại) Câu Châm Ngôn đề cập đến hai thếhệ: cha mẹ và con cái. Hai thế hệ này tương tác trực tiếp trong cuộc sống. Con khôn ngoan làm cha vui thoả,

 • 28

  Ngày 28 tháng 11. HÀNG XUẤT TỪ “KHO ÁC”

  17 20 Lòng xảo trá không hề thành đạt, Lưỡi gian ngoa rước lấy hoạtai. (Bản Hiện Đại) Lòng xấu xa và lưỡi (lời) xấu xa đều làm cho đời sống mất phước. L1. Lòng xảo trá. Có thể ví tấm lòng (nội tâm) với nhà kho, là nơi tích

 • 27

  Ngày 27 tháng 11. Ở CUỐI ĐƯỜNG CÓ GÌ?

  17 19 Ai ưa tranh cạnh chuốc điều tội ác, Phô trương cửa đẹp rước hoạ vô nhà. (Bản Hiện Đại) Câu Châm Ngôn đề cập đến hai loại người: người thích tranh cạnh và người thích phô trương. Thế nào là người thích tranh cạnh? Bạn sẽ trở thành

 • 12265950_1037824602965164_2328624578867089000_o

  Happy Thanksgiving!

 • 26

  Ngày 26 tháng 11. TAY BẢO LÃNH

  17 18 Người dại dột bảo lãnh vội vàng, Đem ách giữa đàng, mang vào cổ.(Bản Hiện Đại) Giao tay là một phong tục của người Do Thái: Bàn tay của người này chạm vào bàn tay của đối tượng để chứng tỏhai người cam kết với nhau về một