Next Upcoming Event
days
hrs
mins
secs

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 2

  Ngày 2 tháng 8. MIỆNG KẺ DẠI, MÔI NGƯỜI KHÔN

  14: 3 Miệng kẻ ngu là cây roi quất vào lưng nó, Nhưng người khôn dùng môi bảo vệ mình. (Bản Hiện Đại) Lời vua Sa-lô-môn dạy liên quan đến hai thái cực của “môi miệng”: Miệng người công chính sanh ra sự khôn ngoan; Duy lưỡi của kẻ gian

 • 1

  Ngày 1 tháng 8. KÍNH SỢ HAY KHINH DỂ?.

  14: 2 Ai đi đường ngay thẳng kính sợ Đức Chúa Trời, Ai theo nẻo cong queo ghét bỏ Chân Thần. (Bản Hiện Đại) Châm Ngôn 20:11: Dù còn niên thiếu, tánh tình đã bộc lộ, Qua hành vi, biết có thật hay không. Qua nếp sống và cách cư

 • 31

  Ngày 31 tháng 7. NGƯỜI NỮ KHÔN NGOAN.

  14 1 Người nữ khôn ngoan xây dựng cửa nhà, Đàn bà khờ dại chung tay huỷ phá. (Bản Hiện Đại) – Muốn cho gia đình của mình được hạnh phúc, người nữ khôn ngoan trước hết phải lo gây dựng ngôi nhà thuộc linh, tức là tâm linh của

 • 30

  Ngày 30 tháng 7. BAO TỬ VÀ TẤM LÒNG

  13 25 Người công chính ăn thì được ấm lòng, Kẻ gian tà ăn mà vẫn đói meo.(Bản Hiện Đại) Chúa có hứa: Đức Gia-vê không để cho linh hồn người công chính chịu đói khát. (Châm Ngôn 10:3) và Người nào tìm cầu Đức Gia-vê sẽ chẳng thiếu của

 • Ngày 29 tháng 7. THƯƠNG HAY GHÉT

  13 24 Ai kiêng roi vọt ghét con trai mnh, Người biết thương con không quên sửa trị nó. (Bản Hiện Đại) Câu châm ngôn đề cập đến hai vấn đề trong việc dạy dỗ con cái, đó là tình yêu thương và tính kỷ luật. Nhiều bậc cha mẹ