Next Upcoming Event
days
hrs
mins
secs

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 9

  Ngày 9 tháng 10. THAY ĐỔI KẾ HOẠCH

  16 3 Hãy phó thác công việc con cho Chúa, Thì tư tưởng con được vững vàng. (Bản Hiện Đại) Đọc Châm Ngôn 16 câu 1 và 2 chúng ta thấy vai trò của Đức Chúa Trời trong đường lối, kế hoạch của con người. Chẳng lẽ vì e rằng

 • 8

  Ngày 8 tháng 10. KẾ HOẠCH TOÀN HẢO?

  16 2 2 Người tự thấy công việc mình toàn hảo, Nhưng Đức Chúa Trời biết rõ động cơ nào thúc đẩy. (Bản Hiện đại) Con người có thể am tường về chính mình không? Làm thế nào để hiểu rõ nội tâm của mình? Ai cũng tự hào rằng:

 • 7

  Ngày 7 tháng 10. MƯU SỰ TẠI NHÂN

  16 1 Lòng người nghĩ lắm mưu hay, Nhưng thành hay bại do tay Chúa Trời. (Bản Hiện Đại) Kinh Thánh ghi lại nhiều câu chuyện về những “việc toan liệu”, những “mưu hay” của con người nhưng kết cục “thành hay bại do tay Chúa Trời”. Mặc dù đã

 • 6

  Ngày 6 tháng 10. MUỐN KHÔN NGOAN VÀ ĐƯỢC TÔN TRỌNG.

  15 33 Kính sợ Đức Chúa Trời thật là khôn ngoan, Đức tính khiêm nhu mang lại vinh dự. (Bản Hiện Đại) Câu Châm Ngôn 2K này nhắc lại hai điều quan trọng: K1: Kính sợ Đức Chúa Trời và K2: Khiêm nhường. Phương cách chắc chắn để khôn ngoan

 • 5

  Ngày 5 tháng 10. VÌ SAO KHÔNG NGHE LỜI SỬA DẠY?.

  15 32 Ai khước từ khuyên răn, ghét chính linh hồn mình. Người nghe lời sửa dạy sẽ trở nên thông sáng. (Bản Hiện Đại) Trong khi có người chịu nghe lời quở trách thì nhiều người từ chối sự khuyên dạy. Vì sao từ chối sự khuyên dạy? Kiêu