Cave Quest VBS information below. Click here to register: Registration Page

13493452_10153630818103531_289550075_o13514354_10153630818133531_237889017_n13493225_10153631247008531_1941130113_o

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • Ngày 24 tháng 8. PHẢN ĐỐI QUÁ TRỄ

  26 28 Nó dối, nó nịnh người nó chẳng thương, Gây nên tai hại thương tổn ai lường? (Bản Hiện Đại) Lý do thứ tư chớ tin kẻ gian ác vì hậu quả nghiêm trọng do kẻ gian ác gây ra. (Châm Ngôn 26:28) Nhiều thiếu nữ bị tổn thương

 • 23

  Ngày 23 tháng 8. MHN HOÁ RA MHM

  26 27 Ai gài bẫy sẽ rơi vào bẫy, Ai lăn đá hại người, đá đè nát thân. (Bản Hiện Đại) Lý do thứ ba chớ tin kẻ gian ác vì kẻ gian ác sẽ “rơi vào bẫy”, sẽ bị “đá đè nát thân” (Châm Ngôn 26:27). Đây không phải

 • 22

  Ngày 22 tháng 8. RỒI SẼ LỘ TẨY

  26 26 Chúng nói nhân nói nghĩa đủ điều, Nhưng bộ mặt thật sẽ phô bày lộ liễu. (Bản Hiện Đại) Lý do thứ nhất chớ tin kẻ gian ác vì trong lòng hắn có bảy sự gớm ghiếc. (Châm Ngôn 26:25) Lý do thứ hai chớ tin kẻ gian

 • 21

  Ngày 21 tháng 8. THẬN TRỌNG KHI NGHE

  26 25 Khẩu phật tâm xà, con chớ nên tin; Vì lòng chúng chứa đầy gian ác xấu xa… (Bản Hiện Đại) Châm Ngôn 26:17-28 mô tả môi miệng và lòng độc ác của con người. Tranh cãi, phỉnh gạt, thèo lẻo, tranh cạnh, lừa lọc, gian lận… không ở

 • 20

  Ngày 20 tháng 8. MÔI MIỆNG VÀ TẤM LÒNG CỦA KẺ GHEN GHÉT

  26 24 Bọn quỷ quyệt, phường đạo đức giả. (Bản Hiện Đại) Câu Châm Ngôn này tiếp tục đề cập đến môi miệng và tâm địa của con người, đặc biệt là của kẻ ghen ghét. Châm Ngôn 26:23 đề cập đến lòng độc ác, còn Châm Ngôn 26:24 cụ