Cave Quest VBS information below. Click here to register: Registration Page

13493452_10153630818103531_289550075_o13514354_10153630818133531_237889017_n13493225_10153631247008531_1941130113_o

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 29

  Ngày 29 tháng 9. LO HẠI NGƯỜI LẠI HẠI MÌNH

  28 10 Ai quyến rũ người lành làm ác. Sẽ rơi vào bẫy chính mình đã giăng. Còn người ngay lành vẫn hưởng phúc lạc. (Bản Hiện Đại) Câu Châm Ngôn cảnh báo người khôn ngoan nhiều điều. Người ngay thẳng có thể lầm lạc trong đường xấu xa, người

 • 28

  Ngày 28 tháng 9. LỜI CẦU NGUYỆN ĐÁNG GỚM GHIẾC

  28 9 Người coi thường luật lệ, Cầu nguyện Đức Chúa Trời không nghe. (Bản Hiện Đại) “Luật pháp” do Đức Chúa Trời ban hành và “lời cầu nguyện” của con người được để cập trong câu Châm Ngôn này. Đức Chúa Trời phán với con người qua “luật pháp”

 • 27

  Ngày 27 tháng 9. TÌNH NGƯỜI TRƯỚC, TÍNH LÃI SAU

  28 8 Tài sản của người cho vay nặng lãi Lại rơi vào tay người biết thương hại kẻ nghèo. (Bản Hiện Đại) Câu Châm Ngôn giới thiệu “kẻ làm cho của cải mình thêm lên” bằng việc cho vay nặng lãi và “người có lòng thương xót kẻ nghèo

 • 26

  Ngày 26 tháng 9. TÁC HẠI CỦA BẠN XẤU

  28 7 Con khôn ngoan tôn trọng luật pháp, Đứa kết bạn côn đồ, gây nhục cho cha. (Bản Hiện Đại) Nhân vật chính được đề cập đến trong câu Châm Ngôn này là “con trai”. Mối liên hệ giữa con với luật pháp của Chúa và với bạn bè

 • 25

  Ngày 25 tháng 9. CHỌN NGHÈO MÀ NGAY HAY GIÀU MÀ GIAN?

  28 6 Thà nghèo mà ngay thật còn hơn giàu mà bất chính. (Bản Hiện Đại) Câu Châm Ngôn này tương tự với Châm Ngôn 19:1. Thà nghèo mà sống đời thanh bạch, Còn hơn giàu có cách bất lương. Nghèo khổ chưa phải là thất bại, giàu có chưa