Lễ Tri ân quý Muc sư Hội Thánh Kent 11/13/16

fullsizerender

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 5

  Ngày 5 tháng 12. ĐỪNG LÀM MẪU NGƯỜI ĐÁNG GHÉT

  30 21 Có ba vật làm cho trái đất rúng động, Và bốn điều nó chẳng chịu nổi được: 23 Người đàn bà đáng ghét khi lấy chồng. Điều thứ ba làm đất rung chuyển không đứng nổi là người đàn bà đáng ghét lấy được chồng. Sách Châm Ngôn

 • 4

  Ngày 4 tháng 12. ĐỪNG CỘT ĐÁ VÀO MÁ

  30 21 Có ba vật làm cho trái đất rúng động, Và bốn điều nó chẳng chịu nổi được: 22 Kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn. Điều thứ nhì làm đất rung chuyển không đứng nổi là kẻ ngu xuẩn no đầy thịnh vượng.Đây không phải là

 • 3

  Ngày 3 tháng 12. AI LÀ VUA TRONG ĐỜI SỐNG CỦA BẠN?

  30 21 Có ba vật làm cho trái đất rúng động, Và bốn điều nó chẳng chịu nổi được: 22 Là tôi tớ khi được tức vị vua; Kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn. 23 Người đàn bà đáng ghét khi lấy chồng, Và con đòi khi

 • Ngày 2 tháng 12. BẠN LÀ KỸ NỮ KHI…!

  30 20 Tánh nết kỹ nữ cũng vậy: Nàng ăn, rồi nàng lau miệng, Và nói rằng: Tôi có phạm tội ác đâu. Ông A-gu-rơ mô tả bốn điều tuyệt vời: đường chim ưng bay, lối con rắn bò, lằn tàu chạy và đường tình ái. Đó là bốn điều

 • 1

  Ngày 1 tháng 12. CHIÊM NGƯỠNG BA, GIỮ GÌN MỘT

  30 18 Có ba việc lấy làm diệu kỳ cho ta, Và bốn điều mà ta chẳng biết được: 19 Là đường chim ưng bay trên trời; Lối con rắn bò trên hòn đá; Lằn tàu chạy giữa biển, Và đường người nam giao hiệp với người nữ. Ông A-gu-rơ,