Cave Quest VBS information below. Click here to register: Registration Page

13493452_10153630818103531_289550075_o13514354_10153630818133531_237889017_n13493225_10153631247008531_1941130113_o

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 24

  Ngày 24 tháng 7. VUI MỪNG NHẬN TIN TỐT LÀNH

  25 25 Được tin lành từ xứ xa đưa vào, Như được nước mát lúc khát khao. (Bản Hiện Đại) Tin lành ở xứ xa đến là tin vui mừng từ Thiên đàng. Đây là tin tức tốt lành mà Đức Chúa Trời dùng những kẻ đem tin tốt, rao

 • 23

  Ngày 23 tháng 7. TL CHỚ KHÔNG PHẢI LT

  25 24 Thà ở nơi góc mái nhà, Còn hơn ở chung nhà với đàn bà hay sinh sự. (Bản Hiện Đại) Châm Ngôn 25:24 trong Quyển thứ nhì (Chương 25-31), nhắc lại Châm Ngôn 21:9 trong Quyển thứ nhất (Chương 10-24) nhằm nhấn mạnh vai trò của người vợ

 • Ngày 22 tháng 7. VÌ SAO NGƯỜI NGHE NỔI GIẬN?

  25 23 Gió bắc đem mưa, Nói hành sinh giận. (Bản Hiện Đại) Vua Sa-lô-môn là người am tường về thời tiết. Vua từng viết: Mặt trời mọc, lặn, xoay vần không dứt. Gió thổi nam, thổi bắc, quanh đi vòng lại. (Truyền Đạo 1:5-6) Tại xứ Pa-lét-tin, gió nam

 • 21

  Ngày 21 tháng 7. PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

  25 22 Con sẽ được Đức Chúa Trời thưởng cho. (Bản Hiện Đại) Vì như vậy tức là (1)tận dụng cơ hội bày tỏ tình yêu thương đối với kẻ thù. Đối với một số người, gặp kẻ thù là cơ hội để báo thù, nhưng đối với người sống

 • 20

  Ngày 20 tháng 7. CỨU GIÚP KẺ THÙ NGHỊCH MÌNH

  25 21 Đói cho ăn, khát cho uống, Săn sóc kẻ thù, cảm hoá lòng họ. (Bản Hiện Đại) Câu Châm Ngôn này trắc nghiệm xem bạn có yêu thương kẻ thù của mình không. Đây không phải là bài học mới về tình yêu thương mà là nguyên tắc