20 Năm Nhìn Lại – Kỷ niệm ngày thành lập Hội Thánh KVBF

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 18

  Ngày 18 tháng 1. MUỐN SỐNG PHẢI CÓ MEM

  31 22 Nàng làm lấy những chăn mền; Áo xống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. 22 Nàng dệt lấy chăn mền, Áo xống nàng bằng vải gai mịn. (Bản Hiện Đại) Mở đầu câu 22 là mẫu tự MEM, có nghĩa là nước. Trong mẫu tự

 • 17

  Ngày 17 tháng 1. CHUẨN BỊ SẴN CHO MỌI TÌNH HUỐNG

  31 21 Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, Vì cả nhà đều mặc áo lông chiên đỏ sậm. Không phải nơi nào cũng có tuyết vào mùa đông. Ngày xưa chưa có phương tiện truyền thông nên người sống ở những nơi không có tuyết chẳng thể

 • 16

  Ngày 16 tháng 1. TẦM THƯỜNG TRỞ THÀNH PHI THƯỜNG

  31 21 Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, Vì cả nhà đều mặc áo lông chiên đỏ sậm. 21 Nàng không sợ gia đình gặp tuyết giá, Vì sắm sẵn áo ấm bằng dạ. (Bản Hiện Đại) Mẫu tự LAMED đứng đầu câu 21, có nghĩa là

 • 15

  Ngày 15 tháng 1. TÌNH YÊU THƯƠNG NƠI ĐÔI TAY

  31 20 Nàng đưa tay mở ra giúp kẻ khó khăn, Giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng đưa tay mở ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ là hình ảnh người nữ tài đức cùng chồng hướng về người xung quanh.

 • 14

  Ngày 14 tháng 1. KAPH CHAN CHỨA TÌNH YÊU THƯƠNG

  31 20 Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, Giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. 20 Rộng rãi giúp người nghèo (Bản Hiện Đại) Mẫu tự KAPH đứng đầu câu 20, có nghĩa là LÒNG BÀN TAY hoặc CÁNH (CÁNH CHIM). Bài này chỉ bàn về