Next Upcoming Event
days
hrs
mins
secs

Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 30

  Ngày 30 tháng 3. LỜI MỜI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (3).

  9 5 Hãy đến ăn bánh của ta, Và uống rượu ta đã pha trộn, Sụ khôn ngoan chuẩn bị yến tiệc. Tại bàn tiệc đã có món ăn ngon nhất, thức uống tuyệt vời nhất do chính sự khôn ngoan chuẩn bị. Tôi tớ đã được sai đi để

 • 29

  Ngày 29 tháng 3. LỜI MỜI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (2).

  8 3 Người đã sai các tớ gái mình đi; Ở trên các nơi cao của thành người la rằng: 4 Ai ngu dốt, hãy rút vào đấy; Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng: Sự khôn ngoan sai các tớ gái đi mời khách đến dự

 • 28

  Ngày 28 tháng 3. LỜI MỜI CỦA CÔ KHÔN NGOAN (1).

  9 1 Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình; Tạc thành bảy cây trụ của người; 2 Giết các con thú mình, pha rượu nho mình, Và dọn bàn tiệc mình rồi, Trong chương 9, sự khôn ngoan không đóng vai nữ tiên tri đi khắp nơi mời gọi

 • 27

  Ngày 27 tháng 3. GIÁ TRỊ CỦA SỰ KHÔN NGOAN ĐỐI VỚI ĐỜI NGƯỜI (2).

  8 34 Người nào nghe lời ta, Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, Và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. 35 Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, Và sẽ được ơn trước mặt Đức Gia-vê. 36 Nhưng

 • 26

  Ngày 26 tháng 3. GIÁ TRỊ CỦA SỰ KHÔN NGOAN ĐỐI VỚI ĐỜI NGƯỜI (1).

  8 32 Vậy bây giờ, các con ơi! Hãy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay. 33 Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan Chớ nên từ chối nó. Sự khôn ngoan có giá trị gì đối với cuộc đời của một người? Sự