Kinh Thánh: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18) Đối đầu với một kẻ thù mạnh mẽ và gian xảo như ma quỷ, khí giới của Đức Chúa Trời là điều vô cùng quan trọng cho mỗi chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở mỗi Cơ Đốc nhân cần nhớ rằng, sự…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/02:KHÍ GIỚI THUỘC LINH”

Kinh Thánh: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12) Cuộc sống Cơ Đốc nhân là một chiến trường thuộc linh mà chúng ta không có quyền thất bại, vì chỉ có chiến thắng mới làm đẹp lòng Chúa và làm vinh quang Danh Ngài. Trước tiên, chúng ta cần biết kẻ thù…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/02:CHIẾN TRẬN THUỘC LINH”

Kinh Thánh: “Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.” (Thi thiên 3:3) Vua Đa-vít viết Thi Thiên này khi con trai ông là Hoàng tử Áp-sa-lôm cướp ngôi và tìm cách giết ông cùng những người trung thành theo ông. Điều này không những khiến Vua Đa-vít đau buồn và cay đắng không tả xiết, mà còn khiến ông mất tinh thần, đâm ra lo sợ,…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 01/02: ĐẤNG LÀM CHO TÔI NGƯỚC ĐẦU LÊN”

Kinh Thánh: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:13, 14) Khi người Giu-đa bị lưu đày, nhiều dân tộc thời đó cho rằng thần của người Giu-đa bất năng, vô quyền (Thi Thiên 115:2). Vì thế trong “bối cảnh của một phiên tòa,” Đức Chúa Trời…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/01: NƯỚC TRONG ĐẤT KHÔ HẠN”

Kinh Thánh: “Đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Ít-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi” (Ê-sai 41:14) Làm thế nào những người bị lưu đày có thể “hát bài ca của Đức Giê-hô-va” khi mà dường như Ngài ở quá xa và không quan tâm đến cảnh ngộ của dân Ngài? Phân đoạn này cho họ câu trả lời và đem lại cho họ niềm hy vọng. Đức Chúa Trời công bố Ngài là Đấng…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/01: ĐẤNG CỨU CHUỘC”

Kinh Thánh: “Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò” (Ê-sai 40:28) Với trí óc hạn hẹp của mình, con người thường tưởng tượng những hoạt động của Đức Chúa Trời giống như hoạt động của con người trên thế giới này. Đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Vì sao? Đức Chúa Trời không thể bị con người giới hạn và không…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 29/01: ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG”

Kinh Thánh: “Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân Ta. Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha” (Ê-sai 40:1,2a) Lời an ủi của Đức Chúa Trời trong câu 1 là niềm vui và sự khích lệ lớn cho người Ít-ra-ên. Họ giống như một người vừa ra khỏi đường hầm tăm tối, bỏ lại phía sau không khí tù hãm, khó chịu…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/01: HÍT THỞ KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH”

Kinh Thánh: “Ê-xê-chia đáp lại cùng Ê-sai rằng: ‘Lời của Đức Giê-hô-va mà ông vừa thuật cho ta nghe đó là tốt lắm!’ Lại rằng: Vì trong ngày ta còn sống sẽ được bình yên và lẽ thật” (Ê-sai 39:8) Nghe tin Vua Ê-xê-chia được Đức Chúa Trời chữa lành, vua Ba-by-lôn sai sứ giả mang lễ vật đến chúc mừng. Tuy nhiên, thâm ý của vua Ba-by-lôn là muốn cùng Ít-ra-ên thành lập liên minh chống lại A-si-ri, và nhân cơ hội cũng thăm…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/01:NGƯỜI LÃNH ĐẠO THIẾU KHÔN NGOAN”

Kinh Thánh: “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ” (2 Ti-mô-thê 2:3) Sứ đồ Phao-lô là người chịu gian khổ vì Tin Lành rất nhiều, giờ đây ông biết mình sắp về với Chúa, nên ông kêu gọi Mục sư Ti-mô-thê hãy cùng ông chịu khổ. Và ông đã đưa ra ba hình ảnh để so sánh. Người lính giỏi (câu 3): Người lính trong thời của Sứ đồ Phao-lô phải từ bỏ những tiện nghi của…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/01: BA HÌNH ẢNH”

Kinh Thánh: “Tôi sẽ bước đi trước mặt Đức Giê-hô-va, trong đất kẻ sống” (Thi thiên 116:9) Qua sự đau khổ tột cùng (câu 3-6), tác giả nhận thức rằng người đời không ai có khả năng giải cứu ông. Có lẽ ông cũng đã nhờ cậy con người, các vua chúa, và thế lực của họ nhưng tất cả đều làm ông thất vọng. Cuối cùng, ông nhận ra một chân lý, chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng ban cho sự giải cứu….Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 25/01: ĐÁP ỨNG ƠN CỨU CHUỘC”